Prepress, een vak apart en noodzakelijk om alle ontwerpen ook daadwerkelijk op de juiste wijze bij de
drukker of uitvoerder te krijgen. Er wordt gekeken naar de verschillende bestanden die in één opmaak
kunnen zitten. Denk aan foto's, kleurprofielen, stanstekeningen, inslagschema's, e.d. Om vervolgens het
bestand te verwerken naar een Certified pdf, waar de meeste drukkers mee werken. Een Certified pdf is
een standaardisatie voor het aanleveren van digitale bestanden. Deze zijn specifiek gemaakt voor
o.a. magazines, kranten en offset. Dit voor een optimaal eindproduct. En dat is ons uitgangspunt.
We werken graag met uitvoerders die met ons meedenken, om de kwaliteit zo hoog mogelijk te behouden.